Izjava o pretvorbi valuta


Sva plaćanja bit će izvršena u hrvatskoj valuti. Iznos računa kojim će biti terećena Vaša kreditna kartica dobiva se pretvaranjem eura u kune prema tečaju Hrvatske narodne banke.

Kada se izvršava naplata, isti iznos će biti preračunat u Vašu valutu sukladno tečaju udruženja kartičarskih kuća. Kao rezultat preračunavanja, moguće je da dođe do minimalnih odstupanja iznosa koji je naplaćen od onoga na internetskoj stranici.

Tečaji na našoj web stranici se ažuriraju na dnevnoj bazi prema tečaju Hrvatske narodne banke. Ako se na plaćanje odlučite na dan izvršenja transfera, možete platiti u kunama ili eurima, a naplaćen iznos će biti naveden na računu.