Pravila i uvjeti koristenja usluga transfera


1. OPĆI UVJETI POSLOVANJA

1.1 Transfer je prijevoz minimalno jednog putnika od polazne do završne točke putovanja.

Jedna od odabranih točaka transfera mora biti terminal – zračni, pomorski, željeznički ili autobusni.

Drugu točku transfera korisnik bira tako da odabere jednu od ponuđenih destinacija ili sam upiše željenu destinaciju najbližu željenoj adresi. Točnu adresu upisuje u za to predviđeno mjesto.

1.2 Transfer može biti u jednom smjeru ili povratni.

2. VRSTE TRANSFERA

2.1 Privatni transfer

Podrazumijeva ograničen broj putnika ovisno o vrsti vozila.

Putnike dočekuje vozač koji nosi natpis s imenom putnika. Vozač putnike vozi do željene adrese. Cijena transfera je izražena po vozilu.

2.2 Kombinirani transfer

Podrazumijeva ograničen broj putnika ovisno o vrsti vozila.

Transfer se vrši samo od zračne luke do odredišta i obrnuto. Cijena transfera je izražena po osobi.

3. POSTUPAK REZERVACIJE TRANSFERA

3.1 Osoba koja želi izvršiti rezervaciju mora biti punoljetna i imati valjanu kreditnu karticu.

3.2 Rezervacija se vrši na internet stranici transfercroatia.com ispunjavanjem svih potrebnih obrazaca.

3.3 Rezervacija se mora izvršiti najmanje 48 sati prije početka transfera.

3.4. Ako osoba želi rezervirati transfer unutar 48 sati, dužna je telefonom kontaktirati administratore i dobiti konačnu potvrdu. U slučaju da nije izdana pisana potvrda administratora, transfer se neće izvršiti.

3.5. Osoba koja unosi podatke je odgovorna za njihovu ispravnost. Prijevoznik ne snosi nikakvu odgovornost za pogrešno unesene ili neistinite podatke.

3.6. Osoba koja vrši rezervaciju za veću grupu prihvaća ova Pravila u ime cijele grupe i smatra se nositeljem svih prava i obaveza proizašlih iz Pravila.

3.7. Ako osoba želi platiti cjelokupni iznos po izvršenju transfera, rezervacija se smatra valjanom tek kada osoba potvrdno odgovori na mail administratora tokom 24 sata prije izvršenja transfera.

3.8. Ako osoba želi platiti dio ili cijeli transfer unaprijed, rezervacija je valjana tek onda kada kartična kuća prihvati kreditnu karticu naručitelja i kad se uspješno izvrši naplata.

3.9. Prijevoznik ne mora prihvatiti rezervaciju. Ako je rezervacija prihvaćena, naručitelj će na unesenu e-mail adresu dobiti poruku o potvrdi rezervacije.

U slučaju odbijanja rezervacije nakon izvršene uplate, uplaćeni iznos se vraća u cijelosti i u najkraćem mogućem roku.

3.10. Po obavljenom plaćanju naručitelj na svoju e-mail adresu dobiva račun sa svim detaljima rezervacije.

Naručitelj je račun dužan pokazati vozaču prije početka transfera, zajedno s valjanim dokumentom kojim dokazuje svoj identitet (osobna iskaznica, putovnica ili vozačka dozvola).

3.11. Svaki račun sadrži i jedinstveni identifikacijski kod. Kod se koristi za provjeru statusa rezervacije, za promjenu rezervacije ili za otkazivanje rezervacije, te kao referenca za daljnju komunikaciju između prijevoznika i naručitelja.

4. PRTLJAGA

4.1 Svakom je putniku dopušteno ponijeti standardni kovčeg ili putnu torbu i jedan komad ručne prtljage veličine dopuštene u avionskom prometu (ukupno dva komada prtljage).

4.2 Dodatna prtljaga se ne naplaćuje.

Naručitelj je dužan unijeti točne podatke o dodatnoj prtljazi. Neprijavljena prtljaga se kod ulaska u vozilo naplaćuje po dvostrukoj cijeni.

4.3 Prijevoznik nije dužan osigurati prijevoz neprijavljene prtljage ako u vozilu nema dovoljno mjesta.

4.4 Prijevoznik nije odgovoran za sadržaj prtljage koju putnici unesu u vozilo.

5. PRIJEVOZ DJECE

5.1. Djeca ne mogu koristiti uslugu transfera bez pratnje odrasle osobe.

5.2 Za prijevoz djece od rođenja do 5 godina u privatnom transferu obavezno je sjedalo za djecu.

Budući da sjedalo za djecu zauzima jedno mjesto u vozilu, dijete se računa kao odrasli putnik.

6. PROMJENE REZERVACIJE

6.1 Naručitelj u svakom trenutku može promijeniti podatke iz rezervacije.

Ako osoba želi promijeniti podatke iz rezervacije (polazni terminal ili završnu destinaciju) unutar 48 sati prije izvršenja transfera, dužna je uplatiti administrativnu naknadu 15 eura.

6.2 Ako je cijena novog transfera veća od cijene starog, cijena se uvećava za razliku.

Ako je cijena novog transfera manja od cijene starog, naručitelju se vraća preplaćeni iznos.

7. OTKAZIVANJE REZERVACIJE

7.1 U slučaju otkazivanja transfera unutar 48 sati od izvršenja transfera naručitelju se NE vraća uplaćeni iznos.

7.2. Ako do otkaza rezervacije dođe više od 2 dana, a manje od 14 dana od izvršenja transfera, i ako je osoba uplatila 20% od ukupne cijene transfera, iznos se NE vraća.

7.3. Ako do otkaza rezervacije dođe više od 2 dana, a manje od 14 dana od izvršenja transfera, i ako je osoba platila puni iznos transfera, vraća joj se ukupni iznos umanjen za 15 eura.

7.4. Ako je do otkaza rezervacije došlo od strane naručitelja i to više od 14 dana od dana izvršenja transfera, prijevoznik se naručitelju obavezuje isplatiti uplaćeni iznos, bilo da se radi o dijelu ili o cijelom iznosu transfera.

8. SIGURNOST PUTNIKA I VOZILA

8.1 Sva vozila kojima se vrši transfer su ispravna i osigurana u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

8.2. Osiguranje putnika je uključeno u cijenu transfera.

8.3. Putnik koji je pod očitim utjecajem alkohola, droge ili drugih nedopuštenih sredstava neće biti pušten u vozilo i nema pravo na povrat uplaćenog iznosa.

8.4. Putnik koji svojim ponašanjem ugrožava sigurnost vozača, ostalih putnika ili drugih sudionika u prometu bit će udaljen iz vozila uz odgovarajuću prijavu nadležnoj policijskoj postaji.

8.5. Tijekom transfera dopušteno je konzumiranje bezalkoholnih pića i vode u bocama s čepom.

8.6. Tijekom transfera nije dopušteno konzumiranje jela, alkohola ili bilo kakvih zakonom zabranjenih supstanci.

9. ODGOVORNOST

9.1. Prijevoznik se obavezuje sve usluge izvršiti odgovorno i profesionalno prema prijevozničkim običajima i normama i u skladu sa zakonima Republike Hrvatske.

9.2. Prijevoznik svoja prava i obaveze može djelomično ili u cijelosti prenijeti na treću osobu ili osobe, prema vlastitom izboru i bez prethodne obavijesti.

9.3. Svi usmeni dogovori između naručitelja i prijevoznika moraju naknadno biti potvrđeni u pisanoj formi (e-mail, fax). U protivnom se smatraju nevaljanim.

9.4. Prijevoznik nije odgovoran za kašnjenja u polasku ili dolasku izazvana nepredvidivim okolnostima kao što su prometne gužve, viša sila (poplava, požar, potres) i slično, niti je u tom slučaju dužan putnicima nadoknaditi štetu.

9.5. U slučaju da sa svojim vozačem na dogovorenom mjestu u dogovoreno vrijeme ne možete uspostaviti kontakt, obavezni ste odmah kontaktirati našeg administratora na broj telefona +385(0)21/785-559, gdje ćete dobiti daljnje upute.

9.6. U slučaju da iz bilo kojeg razloga ne možete biti na dogovorenom mjestu početka transfera u dogovoreno vrijeme, obavezni ste odmah kontaktirati našeg administratora na broj telefona +385(0)21/785-559, gdje ćete dobiti daljnje upute.

9.7. Prijevoznik ne može garantirati vrijeme trajanja transfera. Svi podaci o trajanju transfera su približni. Putnici koji nastavljaju putovanje drugim prijevoznim sredstvima trebali bi ostaviti dovoljno vremena od planiranog kraja transfera do polaska drugoga prijevoznog sredstva.

9.8. U slučaju da odabrani tip vozila iz bilo kojeg razloga nije raspoloživ, prijevoznik se obavezuje izvršiti transfer drugim odgovarajućim vozilom.

9.9. Prijevoznik je ovlašten za naplatu transfera. Nitko nema pravo u ime prijevoznika tražiti nadoplatu ili mijenjati uvjete transfera, osim kad je to ovim Pravilima izričito određeno.

9.10. U slučaju da usluga nije izvršena, u potpunosti ili djelomično, prijevoznik se obavezuje izvršiti povrat uplaćenog iznosa u cijelosti. Putnik je dužan pribaviti i predočiti dokaze u prilog svoje tvrdnje. Prigovor se mora dostaviti unutar 48 sati. Neutemeljeni i nepravovremeni prigovori neće se uzeti u obzir.

9.11. Prijevoznik se obavezuje sve prigovore razmotriti i donijeti odluku o njima u roku od 30 dana.

9.12. U slučaju da naručitelj ima pravo na povrat uplaćenog iznosa ili dijela uplaćenog iznosa po bilo kojoj osnovi, prijevoznik se obavezuje izvršiti povrat u roku od 30 dana.

9.13. Sva sporna pitanja će se najprije pokušati riješiti dogovorom izvan suda.

9.14. Za sve sporove nadležan je sud u Splitu.